سلام .خدمت عزیزان خوبم عارضم که تصمیمی براین مبنا اتخاذ شده که مدتی بصورت فصل فصل از بیانات عارف ومعلم اخلاق مرحوم حاج میرزامحمد اسماعیل خان احمد دولابی (قدس سره ) که عموما در محافل درس اخلاقشان بیان فرمودند برای استفاده خودم ودوستان ارایه شود بلکه باعنایات حضرت حق ماهم راه را پیداوبه منزلگه امن برسیم .درضمن از تمام عزیزانی که به ما سر میزنند تشکر میکنیم وامیدداریم ما را از نقطه نظرات مخصوصا از انتقاذات سازنده شان مارا بهره مند کنند .در پایان از همه دوستان ورفقای گرامی کمال تشکر وقدردانی را دارم .

 

فصل 1

 

 

  • وقتی میگویی لااله الا الله ، نه دنیا میماند نه عادات ورسوم ،ونه آبروداری بین اهل دنیا. همه از بین میرود .لااله یعنی هرچه واله کننده است دور انداختم الاالله را .درست دقت کن اگر می ارزد بگو ،بی حساب نگویی ، که وقتی واله کننده هارفتند فریادت بلند میشود.خداوند به موسی (ع) فرمود : هرچه دردستت است بینداز ، به ما فرمود :بگو لااله الاالله .یعنی هرچیز جز خداکه تورا واله کرده بینداز .نکند مثل امت موسی (ع) ما هم به محمد وال محم بگوییم اجعل لنا الها کما لهم آلهه یعنی همانطور که اهل دنیا چیزهایی دارند که آنها را واله کرده است به ما هم از آن واله کننده ها بدهید.

 

  • ایمان وولایت ،امن وآرامش میاورد .وادی امن ، ایمان است نه سرزمین مکه . مگرندیدی در مراسم حج در مکه چقدر حاجی را کشتند .

 

 

  • در حدیث هست که هشت چیز شما دست خداست : موت وحیات ،مرض وصحت ، فقروغنا ، خواب وبیداری . چه چیزی باقی ماند که دست خودمان باشد؟

 

  • فردی مقداری گوشت خرید وبه منزل برد وبه زنش گفت : برای ناهارآبگوشت تهیه کن تا ظهر که ازکاربرگشتم بخوریم .زنش به او گفت بگو ان شاء الله .مرد گفت: این که ان شاءالله ندارد ،ظهر میایم وآب گوشت را می خوریم .دست برقضا وقتی ظهر مرد درراه بازگشت به خانه بود مامورین اورابا یک مجرم فراری اشتباه گرفتند ودستگیرش کردند وبه زندان بردند .دو سه روز بعد که فهمیدند اشتباه کرده اند اورا آزاد کردند .مرد به سوی خانه بازگشت ووقتی به خانه رسید ودر خانه را زد ، زنش از داخل خانه گفت : کیستی ؟ مرد گفت :ان شاءالله منم .خدا عملا ان شاءالله را به او آموخت.

                                          

                  

 

                                                           .......ومن الله التوفیق