رزق

 

 

1_ رزق مقدر و مقسوم است ورزاق خداست. حتی یک ساعت به فکر رزق نباش .به دنبال کسب وکار هم که میروی ،بدان  که در رزق ،فاعل تام خدای متعال است .ان الله هو الرزاق ذوالقوّه المتین .

 

2_  هر چیزی که به تو نرسید، بدان که از اول مال تونبوده است.

 

3_ ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب : بغیر حساب سه معنا دارد : 1- آنچه را میدهد به این حساب نبوده که درقبال حسناتی که  انجام داده ای باشد .2- از آنچه داده حساب نمیکشد .3- بی اندازه وبی حساب وزیاد میدهد.

 

4_ قران فرمود : من قدرعلیه رزقه فلینفق : هکس روزیش تنگ شد باید از همان چیزی که دارد انفاق کند.امیرالمومنین (ع) هم فرمودند : اذااملقتم فتاجروا الله بالصدقه :هنگامی که فقیر شدید پس باصدقه دادن با خداتجارت کنید .صدقه کلیدرزق است.

 

5_ پیامبر اکرم (ص) فرمودند : انا وعلی ابواهذه الامه : من وعلی دو پدر این امتیم .فرزندان برسرسفره ی پدرشان رزق میخورند واز پدرشان ارث میبرند .مگر ندیدی که حضرت امیر (ع) به در خانه های نیازمندان غذا میبرد .حالا این کار را نمیکند؟