***درسی از قرآن***

« لکيلا تاسوا علی ما فاتکم ولاتفرحوا بما اتاکم  »

بر اموری که از شما فوت ميشود تاسف مخوريدوبر آنچه که به شما ميرسد شاد مباش !

                                 (زيرا ازفردا آگه نيستی !   33.gif  )

توضيح: از آنجا که دنيا ارزشش به اينست که وسيله ای برای رسيدن به کمال باشد لذاخشنودی وغم دنيا نيز بی ارزش خواهد بود به عبارت ديگر غمش نبايد باعث نااميدی وياس گرددوشادی آنهم نبايد باعث غرور وغفلت از امور مهمه گردد.

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
mehrdad

خوشگلکم... به جمع بلاگرها خوش اومدی... نمی دانم روزی که با باد آمدم چرا دريا طوفانی بود... من زاده خورشيد بيمارم... و تو... موفق باشی...