***دل در قرآن *****


   در قرآن کريم از دل يا قلب سه تعبير به ميان آمده (۱) قلب (۲) صدر (۳) فواد .

   تعدادآيات : قلب ۱۳۲ آيه - صدر ۴۴ آيه - فواد ۱۶ آيه .

 يکي از اساسي ترين استعدادها وفعاليتهاي دل خدا جوئي است .

      دل چه باشد مخزن اسرار حق                خلوت جان بر سر بازار حق

   سختي دل از سختي سنگ سختــــــــــتر است .سنگ منفجر ميگردد ولي دل نه !

  ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فهي کالحجارة اواشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج الماء     سوره بقره آيه ۷۴

  الهامات مختص به قلب است نه عقل معمولي . اتحاد ميان انسانها ازراه قلب است ونه عقل نظري جزئي که قدرت رها شدن از جنگال حواس تجزيه طلب وخود طبيعي سود جو را ندارد . مواردي که اطمينان ئآرامش را به قلب نسبت داده : ۱۱۳ مائده - ۱۰ انفال - ۱۰۶-۱۱۲ نحل .

  نتيجه : محصول حيات معقول فقط وفقط قلب سليم است . از موارد استعمال صدر چنين بر مي آيد که دائره ي صدر وسيع تر از قلب است چنانکه دائره قلب وسيعتر از فواد است وممکن است هريک از اين موضوعهاي سه گانه از ابعاد قلب به معناي اعم بوده باشد.

  از مختصات مهم صدر تنگ وگشادي وظرفيت آنست .  الم نشرح لک صدرک

  اما در مورد فواد ? با نظربه مجموع موارد استعمال اين کلمه چنين به نظر ميرسد که فواد حساسترين ولطيف ترين عامل درک در قلب است به طوري که رويت الهي به آن نسبت داده شده است .  ما کذب الفواد ما رأي -نجم ۱۱    فواد (قلب يادل ) آنچه را ديده است خلاف واقع نبوده است .

  گويا جايگاه اضطراب متزلزل کننده حيات فواد است .     کذلک نثبت به فوادک - ۳۲ فرقان

   شديدترين عذاب ٬ عذابي است که فواد را ميسوزاند .   نارالله الموقدة التي تطلع علي الافئدة

   سطح طبيعي روان آدمي يا آن رويه روح که درمجاورطبيعت است يک حقيقت مجزاومستقل از موجوديت جسماني انسان نيست بلکه آندو داراي نوعي ارتباط هستند که در يکديگرتاثير وتاثر دارند واين تاثير وتاثراز آيات فوق به وضوح ديده ميشود .

        تعرف في وجوه الذين کفروا المنکر   در صورتهاي آنها که کفرورزيدند بد ومنکر را ميشنا سي  

    تاثير اعضاي جسماني از وضع خاص رواني در آيات : ۲۷ ملک - ۲۲و۲۶ قيامت - ۳۸ و۴۰عبس - ۵۸ نحل -۴۱الرحمن - ۳۰ محمد - ۲۷۳ بقره .                                                       التماس دعا !

/ 5 نظر / 41 بازدید
ابوذر

حسب وظيفه است . درضمن خليل کالخليل و الحسن کال..... . يا هو

حامد

سلام عزيزم . خوبی محسن جان . ما خيلی مخلصاتيم دربست . اين عکسه اين اخر چی کار می کنه . فقط اينو بهم بگو

محسن

اصل مطلب همينه که معلوم نباشه چه کار ميکنه .حامد جون شما که عزيزابوذريد مااجازه اسائه ادب نداريم .

محسن

ابوذر جان بازهم ما شرمنده کرديد . فکالخليل !

از امام باقر (ع) یا صادق (ع) نقل است که فرمودند : القلوب اربعة. صدر، قلب، فؤاد و لُبّ. الصدر لالاسلام، القلب لالایمان، الفؤاد موضع المعرفة و لبّ للذّکر. قلب چهار گونه است : صدر، قلب، فؤاد و لُب. صدر برای اسلام، قلب برای ایمان، فؤاد محل معرفت و لُب برای ذکر است.