السلام علیک یا صاحب الزمان دوست دارم که شبی غصه ز دل بار زنم                                                     آیم  و موی سپیدم  به  کفت تار زنم بلبلان چون که من آیم رخت خود بردارند                                                   چون که در راه تو را ناله کنان  جارزنمدرغمت آتش این دل چه گریبان سوزاست                                                   در فراغت همه شب شانه به دیوا زنمگر دلم  یار دگر جز تو بخواهد از من                                                    تیر بر چله گزارم  دل  بیمار زنمهمه دانند که (بهری) دل خونی  دارد                                                  چو نیایی همه دم با دل خون زار زنم

/ 2 نظر / 3 بازدید
K.2.H.S

×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-× [هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست] 1... 2... 3! وبلاگ کماندوهای هتل سعدی بالاخره 3 ساله شد...! شما هم تو این جشن تولد دعوتید! پیام شما بهترین هدیه برای ماست! منتظریمااااااااا... فیلا بای بای! [هورا][دست][هورا][دست][هورا][دست] ×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×-×